Tanáraink

A nagyításhoz kattintson a képre! Pedagógus Tanított tantárgy
Acsai Sándor rézfúvós
Acsai Sándorné fafúvós
Bartha Melinda ének, szolfézs, zeneiskolai tagozatvezető
Berze Attiláné osztálytanító (2.a), fejlesztő pedagógus
Bihari Róbert igazgató, osztálytanító (4.a)
Boleraczkiné Borsos Ildikó osztályfőnök (5.a), történelem, honismeret
Dömötörné Szécsényi Ibolya biológia, természetismeret, erkölcstan
Fehérváry Zsanett tanulószoba 5-6. osztály, fejlesztő pedagógus
Hatvani Andrea osztályfőnök (7.a), német nyelv, könyvtár, osztályfőnöki mkv.
Kalincsák Ramóna osztálytanító (1.a), napközi
Kis Edit osztályfőnök (8.a), angol nyelv, honismeret
Kiss Istvánné osztálytanító (3.a), fejlesztő pedagógus, alsós mkv.
Koltai Valéria osztályfőnök (6.b), magyar, történelem, humán mkv.
Manvelján Izabella zongora, szintetizátor
Maros Éva osztálytanító (1.a)
Mihucza Tibor osztályfőnök (5.b), testnevelés, gyógytestnevelés, földrajz, DSK vezető, testnevelési mkv.
Molnár Endre rajz, technika
Nagy-Gombás Szilvia matematika
Nyitrainé Hullan Andrea osztályfőnök (8.b), magyar, honismeret, technika
Pánczél Nagy Éva Anna osztálytanító (2.a)
Pásztor Barnabás fizika, testnevelés, reál mkv.
Radocha Tünde igazgató helyettes, osztályfőnök (6.a), angol nyelv
Rózsavölgyi Csaba informatika, rendszergazda
Simonné Albu Melinda osztálytanító (3.b), diákönkormányzat vezető
Spisák Erika matematika, kémia
Újszászi Katalin napközis nevelő, napközis mkv.